CM Baghel memberikan pernyataan dengan menolak formula selama dua setengah tahun